Bart01

26 tekstów – auto­rem jest Bart01.

Zat­ra­cenie to po­noć dro­ga do nikąd.
Dla mnie to dro­ga na drugą stronę sa­mego siebie.
Sęk w tym jak z stamtąd wrócić, kiedy już się tam dotrze. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 stycznia 2011, 22:27

Gdy świat ska­zuje się na za­pom­nienie, ty odpłacasz mu tym samym. 

myśl dnia z 24 września 2016 roku
zebrała 52 fiszki • 21 listopada 2010, 17:24

Sa­mot­ny wilk nig­dy nie po­winien bra­tać się z watahą. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 11 października 2010, 21:22

Wro­gowie po­noć zaw­sze mówią nam prawdę, ale czy umiemy przyjąć ta prawdę… 

myśl
zebrała 11 fiszek • 5 października 2010, 22:47

Sko­ro miłość jest grą, więc czy słowa Ga­me Over będą od­po­wied­niej­sze od Żeg­naj Kochanie... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 19 września 2010, 21:08

Cza­sem le­piej nie mieć przyjaciół.
Cza­sem po pros­tu le­piej mieć tyl­ko wrogów.
Oni jed­ni nig­dy o to­bie nie zapominają. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 11 grudnia 2009, 16:56

Ktoś mi po­wie­dział że dla przy­jaciół jes­tem jak anioł a dla wrogów jak diabeł.
Lecz jak postąpię gdy przy­jaciel sta­nie się mym wrogiem.... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 5 grudnia 2009, 23:39

Stałem się iluz­jo­nistą życia, gdy uz­nałem że świat to tyl­ko pus­ta scena... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 3 grudnia 2009, 22:20

Uniosłem swe sny ku marze­niom ja­kie spo­wiły mo­ja głowę. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 23 sierpnia 2009, 23:33

Dot­knąłem jej twarzy
Poz­nałem piękno jej uśmie­chu i brzy­dotę jej smut­ku
Poczułem ciepło jej uśmie­chu i chłód jej smut­ku
Lecz nig­dy nie uj­rzę jej twarzy, jej uśmie­chu i jej smut­ku gdy będzie zer­kać na mnie
Lecz poczuć to co piękne i to co szpet­ne, to o wiele więcej niż uj­rzeć i zapomnieć. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 9 sierpnia 2009, 23:34
Bart01

dum dum dum ^^

Zeszyty
  • :-)) – cieka­wy

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bart01

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność